งานติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณ WiFi ภายในอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 7 ตัว จ่ายไฟผ่านสายแลน สะดวก ประหยัด ในการติดตั้ง