เกี่ยวกับเรา

“บ้านคอมฯ” ก่อตั้งเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ตามหนังสือรับรอง เลขที่ ฉช.000910 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหลัก

ปัจจุบัน “บ้านคอมฯ” มีลูกค้าจากหลากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงเรียน อาคารหอพัก บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจเช่นนี้ตลอดไป