เดินสายแลน ออฟฟิศขนาดเล็ก

เดินสายแลน 8 จุดพร้อมชุด Outlet และระบบ WiFi อีกงานสำหรับออฟฟิศขนาดเล็ก จบงานแบบสวยๆ ครับ