งานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง ช่วยสอนในห้องเรียน

เปิดไฟล์เสียงจาก USB และต่อเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้

ราคาไม่แพงครับ